x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京二手房 >朝阳区二手房 >光华路二手房 >光华路soho二手房
光华路soho 8.2分 朝阳区 光华路 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 7 套出售房源
 • 3-244-124-NbDIwMb4b499A==万元
  3.50万元/㎡
 • 18-246-118-MSb49wyMDAub49MOOOoQ==b | 南向 | 1层/共6层 | 2007年
 • 4-247-120-Nzbkb491MA==b49万元
  3.01万元/㎡
 • 5-242-133-Miwbb492NDIuMOOOob49Q== | 南向 | 1层/共6层 | 2007年
 • 3-239-121-Nb49bb49zUw万元
  3.08万元/㎡
 • 9-251-122-MjQzLjb49bbjjqE=b49 | 南向 | 1层/共1层 | 2007年
 • 5-239-122-Nb49jMb49bw万元
  2.86万元/㎡
 • 12-251-128-MjIwLjDjjqbEb49=b49 | 北向 | 1层/共1层 | 1990年
 • 5-243-117-Mb49zQb1b49万元
  2.88万元/㎡
 • 5-248-122-MTIbwLb49jDjjb49qE= | 南北 | 1层/共6层 | 2003年 | 3室1厅1卫
 • 4-242-124-ODbkb49wb49万元
  3.00万元/㎡
 • 13-248-123-Mjk3LjDb49jjqb49Eb= | 南向 | 1层/共28层 | 2003年 | 3室1厅1卫
 • 10-247-120-MTIwb49MA==bb49万元
  4.33万元/㎡
 • 5-240-125-Mjb49cb3Lb49jPjjqE= | 南向 | 4层/共12层 | 2003年 | 3室1厅1卫