x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >通州区租房 >辛房路租房 >融科钧廷租房
融科钧廷 6.3分 通州区 辛房路 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 15 套出租房源
 • 6-244-120-NjUw7e97M7e9A==元/月
 • 3室1厅1厨2卫 | 3-246-125-M7TQxLjH77e9e9jjqE= | 12层/共25层 | 2006年
 • 10-242-125-NTYw7e9MA7e9==7元/月
 • 2室2厅 | 9-251-120-OTgu7e9MOO7OoQ==7e9 | 12层/共25层 | 2006年 | 南北
 • 7-245-126-NTAwM7A7e97e9==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 8-242-129-ODku7e9MO7OOo7e9Q== | 12层/共25层 | 2009年 | 南向
 • 7-241-128-Njg7e9wM7A==7e9元/月
 • 3室1厅 | 4-247-122-MT7IyL7e9jDj7e9jqE= | 12层/共25层 | 2009年 | 南北
 • 7-243-121-ODgwM7e97e97A==元/月
 • 3室2厅 | 13-247-118-Mj7e9AwLjDjj7e9qE7= | 12层/共25层 | 2012年 | 南北
 • 6-239-126-N7e9jUw7MA7e9==元/月
 • 3室2厅 | 12-241-122-MTM7e97e95LjDjjq7E= | 12层/共25层 | 2012年 | 南北
 • 5-239-125-N7e9TA7wM7e9A==元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 3-246-127-M7TAyLjD7e97e9jjqE= | 7层/共23层 | 2011年 | 南向
 • 4-239-121-N7e9j7e97UwMA==元/月
 • 3室1厅1厨2卫 | 3-246-127-M7TE1LjL7e97e9jjqE= | 3层/共15层 | 2014年 | 南北
 • 9-240-128-ND7e9UwMA=7=7e9元/月
 • 2室1厅1卫 | 11-242-126-NzYu7e9OOO7e9Oo7Q== | 2层/共23层 | 2014年 | 西北
 • 3-246-117-M7e97zUwMA=7e9=元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 8-248-128-MTAwLj7fjj7e7e99qE= | 6层/共11层 | 2014年 | 南向
 • 7-241-126-NzU7e9wM7A7e9==元/月
 • 3室1厅2卫 | 6-239-132-M7e9TMw7LjTjjqE=7e9 | 2层/共11层 | 2011年 | 南向
 • 8-242-117-M7e9TYw7e9MA7==元/月
 • 3室1厅2卫 | 7-243-127-MjAuM7e97OO7e9OoQ== | 2层/共11层 | 2011年 | 南向
 • 3-244-126-M7TYwM7e9A7e9==元/月
 • 3室1厅1卫 | 8-247-122-MTQuMu7e97OO7e9oQ== | 2层/共11层 | 2011年 | 南向
 • 4-242-122-ND7M7e7e99wMA==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 4-240-128-OD7e97AuMOOO7e9oQ== | 2层/共11层 | 2011年 | 南北
 • 8-240-123-MT7e9Y17e9MA7==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 12-247-122-MTUuMO7e9OOo7e9Q7== | 2层/共11层 | 2011年 | 南向