x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >东城区租房 >香河园路租房 >当代万国城租房
当代万国城 7.7分 东城区 香河园路 1号 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 40 套出租房源
 • 3-246-121-MdzMwde6MDAde6=元/月
 • 3室2厅1厨3卫 | 3-245-125-MdjUzLjdede66DjjqE= | 南北 | 7层/共30层 | 2012年
 • 7-247-124-MTgwMdDAde6=de6元/月
 • 2室2厅1厨2卫 | 7-251-130-MTI2LdjDjjqE=dde6e6 | 南北 | 2层/共22层 | 2004年
 • 3-246-121-MdTMwde6MDAde6=元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 6-249-127-MTExdLjDjjqde6de6E= | 南北 | 1层/共2层 | 2005年
 • 4-242-125-MjdUde6wMde6DA=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 10-251-118-MTde6U3LjDjdjqE=de6 | 东南 | 17层/共26层 | 2005年
 • 5-245-123-MzAdwMDde6de6A=元/月
 • 3室2厅1厨3卫 | 7-249-126-MjI0LdjDjjde6qde6E= | 东南 | 8层/共28层 | 2005年
 • 5-246-122-MzMdwMde6DAde6=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 10-250-132-MjUzLjDjdjqEde6=de6 | 南北 | 6层/共26层 | 2008年
 • 4-243-127-NDdAwde6MDAde6=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 12-250-130-MzA0LjDjjqdEdede66= | 南北 | 12层/共26层 | 2007年
 • 8-247-125-MzIwMDdA=de6de6元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 3-242-125-MdjQde6yLde6jDjjqE= | 南北 | 5层/共21层 | 2006年
 • 8-242-127-MjMwde6MDdAde6=元/月
 • 2室2厅1厨2卫 | 7-239-130-Mde6TQ3LdjDjjqde6E= | 东北 | 25层/共28层 | 2007年
 • 6-242-124-MzMwde6dde6MDA=元/月
 • 3室2厅1厨3卫 | 3-248-123-MdjI4Ljde6Djjde6qE= | 东南 | 19层/共31层 | 2007年
 • 8-239-120-Mde6de6TgwMDdA=元/月
 • 2室2厅1厨2卫 | 4-247-120-MTdIde62LjDjde6jqE= | 南北 | 2层/共22层 | 2004年
 • 3-246-125-MdzEwMDAdde6e6=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 14-247-126-MjM1LjDjjdde6e6qE=d | 南北 | 30层/共30层 | 2004年
 • 9-241-122-MTMde6de6wMDAd=元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 8-243-128-MTAwLde6jdDjde6jqE= | 东向 | 17层/共31层 | 2007年
 • 10-247-119-MTgde6wMDA=dde6元/月
 • 2室2厅1厨2卫 | 13-243-120-MTE2de6Lde6jDjjqEd= | 东北 | 11层/共31层 | 2007年
 • 8-246-124-MTMwMDdAde6de6=元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 7-250-122-MTEwLdde6jDjjqEde6= | 北向 | 2层/共2层 | 2004年
 • 9-243-121-MzMwMde6de6DAd=元/月
 • 3室2厅1厨3卫 | 3-247-117-Mde6djUzLjDjde6jqE= | 南北 | 7层/共30层 | 2012年
 • 5-245-127-MzMdwMDde6Ade6=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 14-246-125-MjUzLjDjdde6e6jqE=d | 南北 | 6层/共26层 | 2008年
 • 7-242-127-MzIwde6MdDAde6=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 3-249-119-Mdjde6QyLjDjjqde6E= | 南北 | 5层/共21层 | 2006年
 • 9-246-118-MTde6MwMDAdde6=元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 14-247-125-MTExLjDjjde6de6qE=d | 南北 | 1层/共2层 | 2005年
 • 4-242-121-MTdEdde6e6wMDA=元/月
 • 1室1厅1卫 | 12-249-121-NzkuMde6OOOoQdde6== | 南北 | 1层/共2层 | 2005年