x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >大兴区租房 >黄亦路租房 >三槐家园租房
三槐家园 7.5分 大兴区 黄亦路 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 14 套出租房源
 • 50-200-127-MzAwMA=8d8d5=8d5元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 45-197-123-Nj8dEu8d58d5MOOOoQ== | 南向 | 5层/共10层 | 2006年
 • 51-192-117-N8d8d55DAwMA==8d元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 47-199-115-O8d5DUu8dMO8d5OOoQ== | 南向 | 3层/共9层 | 2006年
 • 45-201-116-ND8d58dIwMA==8d5元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 51-200-131-ODMuMOOO88d5doQ==8d5 | 南向 | 10层/共11层 | 2006年
 • 51-199-127-NDAwMA==8d58d8d5元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 55-192-121-N8d5zgu8d5OeOOoQ==8d | 南向 | 5层/共10层 | 2006年
 • 45-196-125-ND8dE8d5wMA8d5==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 53-199-124-ODQuMOOO8d8d55oQ8d== | 南向 | 2层/共6层 | 2006年
 • 49-195-119-NDk588d5d5OQ8d==元/月
 • 3室2厅1厨1卫 | 52-198-127-MTExLjD8d5jj88d5dqE= | 南向 | 2层/共6层 | 2006年
 • 45-196-124-Mz8dg8d5wM8d5A==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 48-202-120-ODYuM88d5dOOOo8d5Q== | 南北 | 4层/共9层 | 2006年
 • 47-201-118-NDAw8d58dMA==8d5元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 50-199-130-ODcuMOO88d5dOoQ=8d5= | 南北 | 9层/共10层 | 2006年
 • 47-197-123-NDAw8d8d58d5MA==元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 48-198-126-ODQuM8d8d5OO8d5OoQ== | 南北 | 8层/共9层 | 2006年
 • 50-199-117-Mjg8d5wMA=88d5d=元/月
 • 1室1厨1卫 | 51-199-126-NDguMOOO8d588d5doQ== | 南北 | 5层/共15层 | 2006年
 • 45-194-116-Mj8d588d5dgwMA==元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 50-204-124-NDguM+O8dO8d5oQ=8d5= | 南北 | 7层/共15层 | 2006年
 • 46-192-115-M8d58d5TU8d1MA==元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 44-198-128-M8dTkuO8d5OOOo8d5Q== | 南向 | 2层/共6层 | 2006年
 • 46-200-124-NDQ8dwMA=88d5d5=元/月
 • 1厅1卫 | 51-197-119-ODQuM8d5O8d5OO8doQ== | 南向 | 6层/共6层 | 2006年
 • 48-200-125-NDgwM8dA=8d8d55=元/月
 • 2室1厅 | 47-195-119-ODUu88d5d58dMOOOoQ== | 南向 | 1层/共10层 | 2006年