x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >东城区租房 >香河园路租房 >当代MOMA租房
当代MOMA 7.6分 东城区 香河园路 1号 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 78 套出租房源
 • 7-241-124-MzM671wM6716DA=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 10-241-125-MTk6712Lj671Dj6jqE= | 南向 | 14层/共25层
 • 8-246-120-MzUw671MD6A671=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 10-246-128-MjIwLjDj6716671jqE= | 东向 | 7层/共9层 | 2006年
 • 7-239-126-M671zMwM6D671A=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 11-250-126-MjA1LjDjj6671qE671= | 西南 | 5层/共25层 | 2000年
 • 6-240-123-Mz671Qw6716MDA=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 3-240-128-M6671Tg5LjDj671jqE= | 西北 | 8层/共25层 | 2003年
 • 10-241-123-MzM671w671MDA=6元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 4-239-119-M676711T6c3LjDjjqE= | 东南 | 19层/共20层 | 2008年
 • 8-244-122-MjcwMD6716716A=元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 5-242-126-MTU6671zLj671DjjqE= | 西南 | 6层/共25层 | 2008年
 • 8-247-122-MjAwMD6716A=671元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 3-245-118-M6671TA2Lj671DjjqE= | 东向 | 23层/共25层 | 2008年
 • 8-239-118-M667171jAwMD6A=元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 8-249-132-MTA2Lj6Djjq671E=671 | 西向 | 12层/共25层 | 2008年
 • 3-241-119-N6D671671UwMDA=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 10-243-121-MzAzL671671jDj6jqE= | 东南 | 23层/共25层 | 2006年
 • 5-241-122-NTA6716716wMDA=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 12-243-125-MzMxL671j671Djjq6E= | 南北 | 7层/共22层 | 2014年
 • 10-239-118-N667171DgwMDA=6元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 7-242-123-MzAz671671L6jDjjqE= | 东南 | 23层/共25层 | 2006年
 • 3-247-120-N6jU671wMDA=671元/月
 • 5室2厅1厨4卫 | 8-251-130-Mzc4Lj6DjjqE=667171 | 东南 | 22层/共22层 | 2000年
 • 7-245-127-MzM1M6D671A671=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 11-241-128-MTg671wLjDjj6716qE= | 西北 | 10层/共18层 | 2000年
 • 8-241-117-N671Tg671wMD6A=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 13-249-122-MzE4Lj671DjjqE6716= | 东北 | 20层/共20层 | 2009年
 • 4-240-124-Nj6716Aw671MDA=元/月
 • 5室3厅1厨4卫 | 10-251-117-M671zU4LjDj6jqE=671 | 南北 | 6层/共9层 | 2008年
 • 4-247-117-N671D6kwMDA=671元/月
 • 2厅1厨3卫 | 6-243-121-MzM46671671LjXjjqE= | 南北 | 20层/共25层 | 2008年
 • 8-242-119-NTA671w671MD6A=元/月
 • 4室2厅1厨3卫 | 14-250-120-MzIx671LjDjjqE=6716 | 南北 | 9层/共9层 | 2010年
 • 8-242-127-NTUw671MD6A671=元/月
 • 5室2厅1厨4卫 | 10-240-118-Mz671671U4LjDj6jqE= | 南北 | 12层/共25层 | 2000年
 • 6-246-120-MzAw6716MDA671=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 7-247-119-MTg6711L6jDj671jqE= | 西南 | 9层/共21层 | 2009年
 • 9-246-120-MzUw671MDA6671=元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 7-244-120-MTk0671L6671jDjjqE= | 东南 | 15层/共25层 | 2011年