x
选择城市
选择内容区域
北京房产 >北京租房 >丰台区租房 >梅市口路租房 >民岳家园租房
民岳家园 7.6分 丰台区 梅市口路 12号 查看地图
筛选条件:
共为您找到本小区 18 套出租房源
 • 47-214-90-Njkw5555535MA==元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 51-223-93-MTAwLjHj5555jqE=553 | 西南 | 5层/共22层 | 2005年
 • 49-214-88-NDUw55M553A55==元/月
 • 1室1厅1厨1卫 | 44-220-85-N5555jUuMOOOo553Q== | 南向 | 15层/共23层 | 2005年
 • 47-218-88-MjMw5555MA=553=元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 52-222-100-MTIxLjDjj55qE55355= | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 44-210-85-M5555355jUwMA==元/月
 • 3室1厅1厨1卫 | 49-215-94-MTIxLj5535555DjjqE= | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 50-216-86-Mj55UwMA=55355=元/月
 • 1厅1卫 | 51-212-100-MjU553uMOOO55oQ=55= | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 50-216-89-MjIwM55A=55355=元/月
 • 1厅1卫 | 47-213-89-MTYu5555355MOOOoQ== | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 50-219-94-MjAwMA=55=55553元/月
 • 1厅1卫 | 45-210-93-M553T55Uu55MOOOoQ== | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 45-214-89-Nz55I55553wMA==元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 48-213-88-ODku55553M55OOOoQ== | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
  民岳家园102平5700元/月
  民岳家园 丰台区 梅市口路12号
 • 46-212-88-NTc5555355wMA==元/月
 • 2室2厅1厨1卫 | 48-220-96-MTAyL55jDjj55553qE= | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 51-216-89-NzYwM55A=553=55元/月
 • 2室 | 45-213-94-MT55553E0L55jDjjqE= | 南向 | 6层/共19层 | 2005年
 • 51-210-87-N55553zkwMA==55元/月
 • 3室2厅1厨2卫 | 47-215-92-MTI15555553LjDjjqE= | 南北 | 6层/共19层 | 2005年
  民岳家园110平7500元/月
  民岳家园 丰台区 梅市口路12号
 • 48-211-90-Nz553U55wM55A==元/月
 • 2室1厅1卫 | 47-214-93-MTEw5553555LjDjjqE= | 南北 | 6层/共19层 | 2001年
 • 50-214-85-N55TUwM553A=55=元/月
 • 2室1厅1厨1卫 | 45-221-88-OT5555UuMOOOoQ553== | 南北 | 6层/共19层 | 2005年
 • 47-211-91-Mj553A15555MA==元/月
 • 3室 | 51-217-89-MTcuM55OOO55355oQ== | 南北 | 6层/共19层 | 2005年
 • 46-215-96-NDc55w553MA=55=元/月
 • 1室1卫 | 52-218-87-NTU55uMOOOo55355Q== | 南北 | 6层/共19层 | 2005年
 • 46-216-87-ODE5555wM553A==元/月
 • 3室2厅2卫 | 49-222-95-MTIyLj55Djj55qE553= | 南北 | 6层/共19层 | 2001年
 • 51-214-95-NTY1M553A==5555元/月
 • 2室1厅 | 48-221-86-OT55MuM55OOOoQ553== | 南北 | 6层/共19层 | 1996年
 • 51-216-91-NTgwMA=55553=55元/月
 • 1室1厅1卫 | 55-221-91-ODAuMOO55OoQ==55355 | 南北 | 6层/共19层 | 2000年